เช็ค 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.คงอันดับ 1 พุ่ง จับตา สมุทรปราการ นนทบุรี สงขลา

Ying Bookdose
17 May 2021     799

เกาะติดอัพเดท เช็ค "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. คงอันดับ 1 พุ่ง จับตา สมุทรปราการ นนทบุรี สงขลา เพชรบุรี และนครปฐม

รายงานเกาะติดความคืบหน้า สถานการณ์ โควิดวันนี้ การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 1843 ราย
2 สมุทรปราการ 155 ราย
3 ปทุมธานี 146 ราย
4 นนทบุรี 129 ราย
5 สมุทรสาคร 53 ราย
6 ชลบุรี 45 ราย
7 สงขลา 42 ราย
8 เพชรบุรี 39 ราย
9 นครปฐม 36 ราย
10 พระนครศรีอยุธยา 31 ราย

ข้อมูลผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ในประเทศ ตามพื้นที่และปัจจัยเสี่ยง วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 และ ศูนย์ข้อมูลCOVID19จำนวนการได้รับวัคซีนสะสมของประเทศไทย
รวม 2,264,308 โดส ใน 77 จังหวัด
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 : 1,482,702 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 : 781,606 ราย

(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)
© EXAT LIBRARY. All rights reserved Powered by Bookdose Co., Ltd.