ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500
ความนิยม :

หนังสือ "ประวัติการเมืองไทยสยาม 2475-2500" ของ "ชาญวิทย์ เกษตรศิริ" เล่มนี้ เป็นงานวิชาการทางประวัติศาสตร์ที่ให้ภาพการเปลี่ยนแปลงนับแต่สมัยการปฏิวัติ 2475 โดยมุ่งอธิบายสาเหตุ ปัจจัย ตลอดจนให้ความหมายต่อเหตุการณ์และปรากฎการณ์สำคัญ ๆ ทางการเมืองไทย มากกว่าที่เพียงเสนอว่าเกิดอะไรขึ้นและเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้น แม้ว่าช่วงเวลาของงานศึกษานี้ดูจะครอบคลุมช่วงเวลาเพียง 25 ปี คือยุคสมัยคณะราษฎร (2475 -2500) และ ยุคสมัยคณะรัฐประหาร (2490-2500) แต่กล่าวได้ว่าเป็นหนังสือที่ให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองไทย นับแต่สมัยการปฏิรูปการปกครองประเทศตามแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดทั้งยังให้แนวความคิดต่อการเข้าใจพลังทางสังคมการเมืองไทยที่ก่อเกิดเป็นพลังมหาชนในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 โดยภาพรวมนั้นประวัติการเมืองไทยยุคใหม่ที่มีความต่อเนื่องกว่าศตวรรษจากปี 2435 จนถึงปัจจุบันก็สามารถกล่าวสรุปจากแนวความคิดในหนังสือเล่มนี้ได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยเป็นผลมาจากการต่อสู้เคลื่อนขับของ 3 กลุ่มพลัง คือ พลังกษัตริย์นิยม-จารีตนิยม พลังรัฐข้าราชการ และพลังนอกระบบราชการ โดยมีมหาอำนาจจากภายนอกเป็นปัจจัยแทรกแซงที่สำคัญ

เลขเรียกหนังสือ : JQ ช495 2566
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วันที่วางจำหน่าย : 2566
จำนวนหน้า : 520
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB006875 ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 
050 a : Classification No. 
JQ 
050 a : Author ID 
300 a : Total pages 
520 
020 a : ISBN 
9786168292112 
050 b : Publish Year 
2566 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
000 : ราคา 
550 
250 : พิมพ์ครั้งที่ 
041 a : Language 
tha 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น