ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ความนิยม :

"ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์" เล่มนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2558 (แกไขเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้อง) นอกจากนี้ยังได้รวบรวมพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 โดยในเล่มได้ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างกระชับ เป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิชากฎหมาย รวมทั้งสามารถเป็นคู่มือประกอบการเรียนสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี

เลขเรียกหนังสือ : KPT ส239 2559
สำนักพิมพ์ : กนก พงษ์พัฒนาศิลป์
วันที่วางจำหน่าย : 2559
หมวดหมู่ : กฎหมาย
จำนวนหน้า : 608
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB004717 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
050 a : Classification No. 
KPT 
050 a : Author ID 
300 a : Total pages 
608 
020 a : ISBN 
9786164133754 
050 b : Publish Year 
2559 
260 a : Place of publication 
นนทบุรี 
260 b : Name of publisher 
กนก พงษ์พัฒนาศิลป์ 
000 : ราคา 
170 
041 a : Language 
tha 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น