คู่มือเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง สำหรับวิชาการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง Electric power system protection ตามหลักสูตรของสภาวิศวกร
ความนิยม :

หนังสือ คู่มือเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญานเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง สำหรับวิชา การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง (Electric Power System Protection) เล่มนี้ เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับนักศึกษา อาจารย์ ช่างเทคนิคไฟฟ้ากำลัง วิศวกรไฟฟ้ากำลังที่เพิ่มสำเร็จการศึกษา และผู้สนใจด้านการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังทุกท่าน เพื่อใช้เป็นคู่มือการเรียนและการสอน และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ภายในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของรีเลย์และการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง พร้อมเฉลยปัญหามากกว่า 449 ข้อ

เลขเรียกหนังสือ : TK ก674 2553
สำนักพิมพ์ : ท้อป
วันที่วางจำหน่าย : 2553
จำนวนหน้า : 248
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB004303 คู่มือเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง สำหรับวิชาการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง Electric power system protection ตามหลักสูตรของสภาวิศวกร อยู่บนชั้นวางหนังสือ  เข้าสู่ระบบ 
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
คู่มือเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง สำหรับวิชาการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง Electric power system protection ตามหลักสูตรของสภาวิศวกร 
050 a : Classification No. 
TK 
050 a : Author ID 
300 a : Total pages 
248 
020 a : ISBN 
9789749918654 
050 b : Publish Year 
2553 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
ท้อป 
000 : ราคา 
200 
041 a : Language 
tha 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น